6 możliwości, jakie ma zewnętrzny happiness manager
w firmach:

Pracuję jako HR Konsultant w krótko i długoterminowych projektach współpracując z Zarządami, Liderami oraz działami personalnymi w różnych organizacjach wspierając ich w obszarach: budowania i zmianie kultury organizacyjnej, sukcesji stanowiskowej, upskillingu, reskillingu, crossskillingu w organizacjach, zaangażowania pracowników, zarządzania talentami, relacji z pracownikami.

Image
HR Konsulting

Praca zewnętrznego happiness managera w firmach jest coraz bardziej popularna, ponieważ wiele organizacji zdaje sobie sprawę, że odpowiednia opieka nad dobrem i zadowoleniem pracowników ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

ImageImage

Dostarcza firmom wiedzy i narzędzi potrzebnych do zwiększenia zadowolenia i zaangażowania pracowników

1

Pomaga w diagnozie obszarów wymagających poprawy, w opracowaniu strategii zwiększenia motywacji

2

3

Pomaga firmom w kreowaniu pozytywnej atmosfery pracy

4

Doradza w budowaniu wartości i misji firmy, a także w tworzeniu strategii komunikacji i zachęca do rozwoju zdrowej i przyjaznej kultury pracy

Oferuje szkolenia i wsparcie w zakresie zarządzania stresem, radzenia sobie z presją oraz poprawy zdrowia psychicznego pracowników

5

Dostarcza narzędzi i techniki, które pomagają pracownikom radzić sobie z wyzwaniami w miejscu pracy i zwiększają ich zdolność do radzenia sobie z trudnościami

6

Image

Wspiera pracowników w rozwoju osobistym i zawodowym, a także pomagając w zwiększeniu efektywności i zaangażowania w miejscu pracy

Zakres działań

w organizacji

Icon

7

Rozwój umiejętności przywódczych: wspieram liderów i menedżerów w rozwijaniu umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie zespołu, budowanie relacji i efektywne zarządzanie


Zwiększenie efektywności osobistej: pomagam pracownikom w identyfikacji ich celów zawodowych, zarządzaniu czasem i priorytetami oraz zwiększeniu efektywności w codziennych zadaniach

Zakresy działania w organizacjach są zróżnicowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb firmy oraz pracowników. Współpraca z zespołem kierowniczym jest kluczowa, aby zidentyfikować obszary wymagające wsparcia i efektywnie dostosować działania do celów organizacji.

Korzyści, jakie firma może odnieść z wdrożenia profilaktyki wypalenia zawodowego

Icon

Wzrost produktywności: Pracownicy, którzy unikają wypalenia zawodowego, są bardziej zaangażowani, skoncentrowani i skłonni do efektywnej pracy, co prowadzi do wzrostu produktywności


Redukcja absencji: Profilaktyka wypalenia zmniejsza ryzyko absencji spowodowanej stresem i wypaleniem, co przekłada się na ciągłość pracy i mniejsze koszty

Wdrożenie profilaktyki wypalenia zawodowego ma długofalowe korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy, przyczyniając się do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Image