Dla kogo doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe polega na udzieleniu pomocy w podejmowaniu decyzji przy planowaniu kariery, wyboru zawodu lub ewentualnego kształcenia. Pomaga rozpoznać predyspozycje oraz zainteresowania, które możemy wykorzystać w budowaniu swojej przyszłości zawodowej. W czasie pierwszego spotkania – konsultacji zostaje zdefiniowany problem i proponowane są sposoby jego rozwiązania wraz z planem działania.

Image

Doradca zawodowy pracuje dla klienta i obowiązuje go zasada całkowitej poufności. Efektem doradztwa zawodowego jest określenie najlepszej w obecnym momencie życia klienta ścieżki rozwoju kariery zawodowej, edukacyjnej.

Image

Młodzieży szkolnej stojącej przed wyborem kolejnego etapu edukacji

Studentów i licealistów zastanawiających się nad wyborem kierunku kształcenia i drogi zawodowej

Osób pracujących, które myślą o zmianie

Osób niepracujących, które pracy poszukują pracy

Image

Jak wygląda doradztwo zawodowe?

Icon

Doradztwo zawodowe

Image Image Image Image Image

Potrzebujesz pomocy w definiowaniu ścieżki zawodowej

Doradztwo zawodowe, gdy:

Chcesz poznać własne zasoby

Pragniesz odkryć co lubisz robić, co Cię cieszy

Potrzebujesz nazwać swoje umiejętności, talenty

Chcesz określić oczekiwania, potrzeby

Potrzebujesz rozpoznać hamujące i ograniczające Cię bariery

Zależy Ci, aby dowiedzieć się co i jak chcesz rozwijać, czego potrzebujesz się nauczyć

Zastanawiasz się, kto może Ci pomóc

Marzysz o stworzeniu dla siebie najlepszego planu działania

Image Image

Cykl spotkań - ROZMOWY

To spotkania oparte na rozmowie, z wykorzystaniem odpowiednich diagnostycznych narzędzi doradczych.

Icon

Rozpoznanie - Określenie zasobów

Pomogę Ci w określeniu Twoich zasobów, czyli mocnych stron, cech osobowości, umiejętności, kompetencji zawodowych i osobistych.

Identyfikacja - Oczekiwania

Dam Ci możliwość skonfrontowania Twoich własnych zainteresowań, skłonności i uzdolnień z konkretnym środowiskiem zawodowym. Określisz swoje preferencje, oczekiwania, uzyskasz informację o zawodach, rynku pracy.

Działanie - Plan działania

Będę towarzyszyła Ci w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej lub edukacyjnej w oparciu o stworzony dla Ciebie Indywidualny Plan Działania

IconIcon

SESJE:

Czas: pojedyncza sesja trwa 60 min

Liczba sesji: Zależna od obszaru pracy, najczęściej od 3 do 6 sesji. Zazwyczaj na każdym spotkaniu klient otrzymuje zadanie domowe, będące w zgodzie z wartościami klienta, a przy tym stanowiące dla niego wyzwanie.

Częstotliwość: Zależna od potrzeb, od 1 do 4 w miesiącu

Stacjonarnie lub online

Image Image