Image

Coaching pomaga ludziom uczyć się, rozwijać i osiągać cele i pragnienia. Podnosi samoświadomość i odblokowuje ukryte możliwości. Dzięki niemu ludzie odnajdują rozwiązania, rozwijają kompetencje, zmieniają postawy i zachowania. Pracuję jako Executive i Life Coach na sesjach indywidualnych, a także jako Coach grupowy lub zespołowy.

Coaching
Image

Chwilowe lub krótkookresowe zmiany nastroju dotyczą właściwie każdego z nas. Mogą być jednak objawem choroby. Jeżeli to, co sprawiało Ci radość jest obojętne, zaczynasz unikać ludzi, nie znajdujesz z nimi wspólnego języka, warto się zastanowić, co może być tego przyczyną. Jeżeli zauważasz niepokojące objawy u siebie lub kogoś z bliskich, warto umówić się na konsultację.

Wydaje Ci się,

że każdy dzień jest bardziej szary
i monotonny?

Image

Charakterystyczne objawy

brak lub znaczące zmniejszenie radości z życia

Icon

utrata zainteresowań, ograniczenie aktywności życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej

Icon

zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała lub brak apetytu

Icon

utrata poczucia własnej wartości

Icon

lęki, których przyczyny nie można ustalić

Icon

zaburzenia snu

Icon

poczucie braku sensu, beznadziejności

Icon

spadek lub brak libido

Icon
Image

Jeżeli chcesz się świadomie rozwijać
i doskonalić

Jeżeli chcesz się świadomie rozwijać i doskonalić zapraszam na spotkania coachingowe. Coaching jest procesem nastawionym na aktywne kształtowanie przyszłości. Wspomaga rozwój osobisty i przyspiesza go. Koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań i ich optymalizacji. Opiera się na wzajemnym zaufaniu i partnerskiej relacji.


Dodatkowo spotkania poszerzają samoświadomość, pomagają realizować założone cele i pokonywać trudności.

– spotkania ukierunkowane na odkrywanie właściwej i efektywnej drogi do osiągnięcia założonych celów, dla lepszego i pełniejszego rozumienia siebie, w celu poprawienia jakości życia

– spotkania ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji, na osiąganie celów poprzez indywidualnie opracowane strategie postępowania w rozwoju kariery zawodowej

– spotkanie odnoszące się do umiejętności życia w pełnej obecności, świadomości, uważności i relaksie. Jednocześnie w zgodzie z naturą i samym sobą. Pokazuje jak wspierać siebie samego i innych poprzez swoją obecność i zadawanie prostych, ale bardzo skutecznych pytań. Daje umiejętność skutecznego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami i stresem.

Image

Warto rozważyć

spotkania coachingowe, gdy

czujesz, że życie zawodowe pochłania Cię bez reszty i nie masz czasu dla siebie i bliskich (brakuje Ci równowagi między życiem prywatnym a zawodowym)


nie radzisz sobie w relacjach międzyludzkich


nie potrafisz realizować/ zarządzać zespołem/ grupą, swoim czasem, życiem czujesz się wypalony

nie jesteś w stanie w pełni wykorzystywać swoich umiejętności i potencjału


chcesz się doskonalić, awansować, osiągać sukcesy prywatnie i zawodowo


brakuje Ci motywacji do działania, czujesz wypalenie

Dodatkowo coaching

może być pomocny, gdy

Sesje coachingowe to regularne spotkania, które są prowadzone zawsze przez tego samego coacha. Zazwyczaj odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Image Image

Chcesz zwiększyć pewność siebie, stać się asertywny?

Znalazłeś się w nietypowej, trudnej dla siebie sytuacji?

Stoisz przed ważną decyzją
lub wyborem?

Zależy Ci na poprawie relacji z innymi ludźmi?

Potrzebujesz podnieść swoją odporność na stres?

Pragniesz odnaleźć wewnętrzny spokój?

Potrzebujesz motywacji?

Potrzebujesz wsparcia w pokonaniu niepowodzenia?

Chcesz właściwie zarządzać swoim czasem?

Czym jest live coaching?

Life coaching jest rodzajem coachingu, który koncentruje się na realizacji celów osobistych. Obejmuje głównie:

Life coaching polega na wspieraniu człowieka w rozwoju. Coach i klient (coachee) skupiają się przede wszystkim na wzroście jakości życia przez rozwiązywanie istniejących problemów osobistych i szukaniu sposobów na osiągnięcie postawionych celów.

– plany życiowe

– misję życiową

– wizję życia danej osoby

– zadbanie o siebie i swoje „ja”

– dbałość o związki partnerskie

– rozwiązanie problemów z dziećmi

– dbałość o swoje szeroko pojęte zdrowie


– wolność finansową

– rozwinięcie umiejętnego zarządzania sobą w czasie

– wprowadzenie harmonii między życiem zawodowym i prywatnym

– rozwiązanie problemów z asertywnością, komunikacją

Life coaching nie jest terapią. Jest mocno nastawiony na rezultaty i poszukiwanie oraz stosowanie skutecznych narzędzi w rozwiązywaniu trudnych sytuacji tu i teraz. Polega na wydobyciu mocnych stron klienta i zmianie przekonań ograniczających na takie, które będą człowieka wspierać w osiągnięciu wyznaczonego sobie samemu celu.W rezultacie life coaching pomaga klientowi w bardziej świadomym funkcjonowaniu w otoczeniu, co przekłada się na poprawę jakości życia zarówno osobistego, jak i biznesowego.

Do kogo skierowany jest life coaching?

Life coach pracuje z klientem nad wszystkimi obszarami życia i każdym rodzajem relacji. Zakres coachingu zależy wyłącznie od coachee i dotyczy realizacji celów życiowych klienta. Life coaching dedykowany jest więc wszystkim tym, którzy pragną w życiu zmian. Idealnie nadaje się dla tych, którzy chcą w sposób świadomy przeżywać życie na własnych warunkach. Te zmiany mogą dotyczyć na przykład:

– wspólnego życia z partnerem

– bycia lepszym

– bardziej świadomym rodzicem

– bycia bardziej efektywnym pracownikiem


– odnalezienia swojej drogi życiowej, misji

– zbudowania marki osobistej

– odnalezienia się w jakiejś szczególnej roli


Dlaczego warto skorzystać z life coachingu?

Life coaching to koncentracja na celach klienta i wsparcie emocjonalne, ale przede wszystkim metoda pracy skoncentrowana na rozwiązaniach. Nikt tak jak profesjonalny life coach nie będzie potrafił postawić odpowiednich pytań, czasem bardzo mocnych, użyć właściwych narzędzi, zarządzać postępami w rozwoju czy budowaniu świadomości i odpowiedzialności klienta.W efekcie life coachingu coachee:

– zadba o plany życiowe

– złapie balans życiowy

– nauczy się słuchać i rozpoznawać sygnały, jakie wysyła jego ciało

– poprawi samopoczucie

– poprawi relacje z bliskimi

– nauczy się w jasny sposób wyrażać potrzeby

– nauczy się być autentycznym, co przełoży się na inną jakość życia


– nauczy się rozdzielać to, co ważne dla niego, od tego, co ważne dla innych, a w rezultacie zacznie żyć na swoich warunkach

– pokona negatywne myśli, a to pozwoli mu oderwać się i ruszyć z miejsca

– nauczy się lepiej radzić sobie z emocjami

– zacznie bronić granic, dzięki czemu nawiąże dobrą relację ze samym sobą


Czym się różni life coaching od coachingu biznesowego?

W porównaniu do coachingu biznesowego life coaching ma szersze zastosowanie. Life coach może pracować z klientami nad wszystkimi obszarami życia i nad każdym rodzajem relacji, a zakres coachingu dotyczy tego obszaru, na którym zależy klientowi. Istotę stanowi to, że life coaching kładzie nacisk na realizację celów życiowych.

Czym jest executive coaching?

Sprawdzona metoda na podniesienie kwalifikacji menedżerskich to executive coaching. Od menedżerów wyższego i najwyższego szczebla wymaga się posiadania i stosowania w praktyce szerokiej gamy kompetencji. Chodzi przede wszystkim o umiejętności twarde, takie jak planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami. Ale także dotyczy to umiejętności miękkich – zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywowania oraz rozwijania pracowników.

Image

W porównaniu do coachingu biznesowego life coaching ma szersze zastosowanie. Life coach może pracować z klientami nad wszystkimi obszarami życia i nad każdym rodzajem relacji, a zakres coachingu dotyczy tego obszaru, na którym zależy klientowi. Istotę stanowi to, że life coaching kładzie nacisk na realizację celów życiowych.

W większości menedżerowie posiadają te kompetencje. Nie zawsze je jednak stosują skutecznie i w wystarczającym stopniu. Często mają trudności w przekazywaniu informacji zwrotnej, delegowaniu zadań czy też skutecznym ustalaniu celów. Dobry menedżer zauważa te braki w swoich kompetencjach i odczuwa pewien dyskomfort z tym związany. Niewątpliwie, najlepszą i sprawdzoną odpowiedzią na tego typu sytuacje jest executive coaching. Więcej, w porę wykorzystany w procesie rozwoju menedżera pełni z powodzeniem funkcję zapobiegawczą.

Executive coaching to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub diagnozuje je wspólnie z nim. Jest adresowany do wyższej i najwyższej kadry zarządzającej oraz do menedżerów. Celem executive coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności osoby coachowanej poprzez bezpośrednie relacje z coachem. Pomaga on jej odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał, ukierunkowuje ją na realizację organizacyjnych zadań oraz własnych aspiracji.

Korzyści executive coachingu

Najważniejsze w procesie executive coachingu jest to, że korzyści odnosi tutaj nie tylko sam coachowany menedżer. Odnoszą je również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.

Icon
Icon

Dzięki executive coachingowi menedżerowi łatwiej jest usystematyzować wiedzę i skupić swoje myślenie na priorytetach. Musi wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie, wyznaczyć ścieżkę rozwoju i konsekwentnie ją realizować.

Praktyka rynkowa oraz przeprowadzone badania pokazują, że wyższa kadra menedżerska dzięki zastosowaniu executive coachingu efektywniej osiąga wybrane cele niż dzięki udziałowi w szkoleniach.

Icon

Istotnym zagadnieniem w executive coachingu jest kontraktowanie celów. Jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie executive coachingu jest uważna identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami menedżera. Dzięki temu zapewniamy holistyczny rozwój całej organizacji.

Icon

Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza coaching w procesach biznesowych. Zarówno coach, organizacja oraz klient wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania procesu executive coachingu.

Icon